Na de uitvaart

Diensten – na de uitvaart

 • Grafzerken

Wij bieden de mogelijkheid om samen met u te zoeken naar een tastbaar monument als blijvende herinnering voor de laatste rustplaats van uw dierbare overledene. Er is een ruime keuze aan grafzerken, grafmonumenten (urnenveld) en columbariumplaten. Wij zorgen ook voor aanpassingen van bestaande monumenten. Tevens beschikken wij ook over bijhorigheden zoals foto’s, gedenkstenen, vaasjes, bloembakken, …

Diensten – info voor nabestaanden

  • Administratieve formaliteiten
  • Regeling nalatenschap

– Testament

– Aangifte van nalatenschap

– Successierechten

 • Rouwverwerking
 • Nuttige adressen
 • Links

Administratieve formaliteiten

De begrafenisondernemer bezorgt u de nodige documenten (een overlijdensakte) om af te leveren aan banken, mutualiteit, verzekeringsinstellingen, werkgever, Rijksdienst voor Pensioenen, vakbond, hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, fonds voor beroepsziekten, fonds voor arbeidsongevallen, OCMW, huiseigenaar en de nutsbedrijven zoals de watermaatschappij, gasleverancier, elektriciteitleverancier, telefoonmaatschappij, kabelmaatschappij, internet provider, thuiszorgdiensten, abonnementsdiensten zoals kranten, verenigingen waarvan de overledene lid was, Directe Inschrijving Voertuigen, …

Regeling nalatenschap

Testament

Bij het overlijden van een naaste moet men zich eerst afvragen of de erflater een testament heeft opgesteld. Dit kan op twee manieren :

 1. het authentieke testament wordt door de erflater aan de notaris gedicteerd in het bijzijn van twee getuigen. De notaris bewaart deze akte en laat deze inschrijven bij het Centraal Register van laatste wilsbeschikking.
 2. het olografisch testament wordt eigenhandig door de erflater geschreven, gedateerd en ondertekend.
  In beide gevallen is het aan te raden een notaris te raadplegen.
  Voor gedetailleerde informatie zie www.notaris.be

Aangifte van nalatenschap

De aangifte van nalatenschap is een formulier dat de erfgenamen binnen vijf maanden na overlijden moeten indienen. Ze kunnen dit zelf of door een notaris laten invullen. De aangifte wordt gedeponeerd bij de ontvanger van het Ontvangkantoor der Domeinen van de gemeente waar de overledene woont. De aangifte van nalatenschap moet de volgende gegevens bevatten :

 1. De identiteit van de overledene, erfgenamen en hun echtgenoten
 2. De graad van verwantschap tussen de erfgenamen en de overledene
 3. Het bestaan van een testament en de inhoud ervan
 4. Eventuele schenkingen in de drie jaar vóór het overlijden
 5. Het actief van de nalatenschap, d.w.z. de bezittingen die volledig of gedeeltelijk aan de overledene toebehoorden
 6. Het passief van de nalatenschap, d.w.z. de schulden van de overledene en de begrafeniskosten

Voor gedetailleerde informatie zie www.notaris.be

Successierechten

Successierechten zijn een belasting die de erfgenamen moeten betalen op de bezittingen die ze erven. Ze worden berekend op basis van het verschil tussen het actief en het passief van de nalatenschap. Successierechten variëren op basis van drie criteria :

 1. Uw verwantschapsgraad met de overledene
 2. De waarde van de bezittingen die u overerft
 3. Het gewest waar de overledene het langst heeft gewoond tijdens de vijf jaar vóór zijn dood

Voor gedetailleerde informatie zie www.notaris.be

Rouwverwerking

Wie een dierbare verliest, moet in de eerste plaats van alles regelen en in de tweede plaats het eigen leed verwerken en de tijd nemen om de rouwen. Iedereen rouwt in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Toch vinden we in elk rouwproces vergelijkbare fasen terug:

 • Het besef van verlies
 • De pijn
 • Verder moeten zonder de overledene
 • De nieuwe plaats van de overledene
 • Het einde van het rouwproces

Het is niet gemakkelijk om een rouwende te ondersteunen, zeker niet als het verlies uzelf zwaar heeft getroffen. Toch speelt de omgeving een essentiële rol : door er te zijn, te luisteren en geduld te oefenen kunt u iemand in zijn rouwproces helpen. Ergernis, verwijten van zelfmedelijden en ontkenning maken het daarentegen alleen maar moeilijker.

Voor gedetailleerde informatie zie www.notaris.be

Nuttige adressen

 • Burgerlijke stand Zele Markt 50, 9240 Zele Algemeen: 052 45 98 35Algemeen en begraafplaatsen: tel. 052 45 99 65 fax 052 45 98 26

  e-mail: burgerlijke.stand@zele.be

 • Vredegerecht Wetteren-Zele, afdeling Zele Vredegerecht, Markt 45 te 9240 ZELE
 • Rijksdienst voor PensioenenZuidertoren 5, 1060 Brussel
 • Rijksdienst voor Pensioenen “begrafenisvergoeding rijksambtenaren”Financietoren, Kruidentuinlaan 50 bus 51, 1010 Brussel
 • Rijksdienst voor KinderbijslagTrierstraat 70, 1000 Brussel
 • Ministerie van FinanciënKunstlaan 30, 1040 Brussel
 • Dienst Tegemoetkoming aan personen met een handicapZwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel
 • Fonds voor ArbeidsongevallenTroonstraat 100, 1050 Brussel
 • Fonds voor BeroepsziektenSterrenkundelaan 1, 1210 Brussel