Voor de uitvaart

Burgerlijke Stand

Overlijdensaangifte : Wij geven het overlijden van uw dierbare overledene aan bij de gemeenteadministratie dienst burgerlijke stand op de plaats waar het overlijden is vastgesteld. Hierbij vragen wij ook de nodige uittreksels uit de overlijdensakte aan die u nodig heeft om tal van instellingen te verwittigen, zijnde : banken, mutualiteit, werkgever, Rijksdienst voor Pensioenen, huiseigenaar en de nutsbedrijven.

 

Laatste wilsbeschikking : Ieder persoon heeft zijn eigen voorkeur i.v.m. de wens tot crematie, begraving of het ter beschikking stellen aan de wetenschap. Dit kan je laten vastleggen in een “laatste wilsbeschikking” en bezorgen aan de gemeente. Tegen deze verklaring kan geen verzet worden aangetekend. Deze keuze kan ook kenbaar gemaakt worden in een gewone brief aan de familie die dan door ons, na overlijden, aan de gemeenteadministratie dienst Burgerlijke Stand zal bezorgd worden. Indien er geen wilsbeschikking is kunnen de nabestaanden beslissen hoe zij de overledene willen begraven of cremeren. Wij gaan na bij de dienst Burgerlijke Stand of er al dan niet een wilsbeschikking voor handen is.

 

Aanvraag concessie bij begraving :

Er zijn 3 mogelijkheden :

· Begraving in niet-vergunde grond : Is begraving in gemeenschappelijke grond, wil zeggen dat dit een gratis concessie is maar dat de gemeente het recht heeft om na een aantal jaar de grond te hergebruiken.

 

· Begraving in vergunde grond : Is begraving in volle grond, wil zeggen dat dit een betalende concessie is en de nabestaanden het recht geeft de concessie te behouden voor een bepaalde duur (afhankelijk van gemeente), op voorwaarde dat de nabestaanden het graf onderhouden.

 

· Bijzetting in een grafkelder : Begraving in een grafkelder is de duurste optie. De prijs hangt af van de grootte van de kelder en van het grondoppervlak van het grafmonument. Hier verschilt de duur van de concessie van gemeente tot gemeente. Ook hier is de voorwaarde dat de nabestaanden het graf onderhouden.

 

Wij zorgen in alle drie de gevallen voor de aanvraag van de door u gewenste concessie.

Aanvraag concessie na crematie :

Er zijn diverse mogelijkheden :

Binnen het kerkhof :

· Verstrooiing van de as op een strooiweide van het kerkhof : Deze mogelijkheid is kosteloos.

 

· Bijzetting van de urne in het columbarium : Dit is een betalende concessie en biedt de nabestaanden het recht de concessie te behouden voor een bepaalde duur (afhankelijk van gemeente).

 

· Begraving van de urne op het kerkhof : Bij begraving van de urne hebben de nabestaanden dezelfde mogelijkheden dan bij begraving.

ð Wij zorgen in alle drie de gevallen voor de aanvraag van de door u gewenste concessie.

 

Buiten het kerkhof :

· Asverstrooiing in de Belgische territoriale zee: Dit kan individueel of gemeenschappelijk naargelang de wens.

 

· Asverstrooiing of begraving van de urne buiten het kerkhof (v.b. in uw tuin, …)

 

· Bewaring van de urne op een plaats buiten het kerkhof (thuis, …)

 

ð Wij zorgen in alle drie de gevallen voor de gewenste asbestemming.

Vervoer en opbaring van de overledene

Wij zorgen ervoor dat de dierbare overledene van de plaats van overlijden naar ons funerarium wordt overgebracht. Wij staan ook garant voor de repatriëring van een overledene van/naar het buitenland.

De opbaring van de overledene heeft een symbolische waarde en is immers een eerste stap in het rouwproces van de nabestaanden.

Onthaal familie

Na contactname maken we een afspraak om de verschillende aspecten van de uitvaart te regelen, van de keuze van de kist tot de organisatie van de rouwdienst. Wij zijn er om u raad te geven en bij te staan maar uiteindelijk neemt u de eindbeslissing.

Uitvaart volgens religie

Elke religie heeft zijn eigen begrafenisriten en daarvoor specifieke voorschriften : de opbaring, de termijn waarin de overledene moet worden begraven, de ceremonie, de rouwgewoontes, … Wij kunnen u helpen om het afscheid volgens uw geloofsovertuiging te organiseren.

Begrafenis of crematie

Eén van de belangrijkste beslissingen rondom de uitvaart is de keuze tussen begraven en cremeren. Soms is de religieuze achtergrond van de overledene bepalend. De wens van de overledene kan vooraf vastgelegd zijn in een laatste wilsbeschikking of via een gewone brief aan de familie. Indien dit document niet is opgemaakt kunnen de nabestaanden zelf beslissen op welke wijze er afscheid kan genomen worden. Wij als begrafenisondernemer zorgen ervoor dat er ongeacht de keuze, een waardig afscheid wordt geboden. De herinnering aan een mooie uitvaart is troostend voor de nabestaanden.

Rouwdrukwerk

Binnen onze zaak verzorgen wij ons eigen drukwerk. Dit zorgt voor een snelle aflevering van het rouwdrukwerk aan de familie. Wij beschikken over een ruim assortiment rouwbrieven en -prentjes in onze zaak. Samen met de familie stellen wij een gepersonaliseerd drukwerk op. Bovendien zorgen wij ook voor de verschijning van het rouwbericht in verschillende kranten.

Bloemen

In onze toonzaal vindt u een ruim assortiment zijden bloemenstukken en kransen. Natuurlijke bloemstukken en kransen zijn verkrijgbaar volgens uw wensen en budget evenals de keuze van de bloemist. Wij zorgen zelf voor de bedrukking van de graflinten met de door u gekozen tekst.

Rouwmaaltijd

Wij regelen voor u de rouwmaaltijd, zowel een warme als een broodmaaltijd, volgens uw wensen evenals de keuze van de locatie.

Rouwkapel

Wij regelen voor u de rouwkapel ten huize of in de kerk.